دانلود رام رسمی ۲٫۳٫۵ ایران برای گلکسی ایس – Galaxy ace 5830

 

http://www.mobile4persian.com/wp-content/uploads/2014/02/samsung-galaxy-ace-s5830-32.jpg

 

چنانچه مشکلی در نصب رام دارید به انجمن سایت مراجعه کنید.

 

مشخصات رام:

Model: GT-S5830

Country: Iran

Version: Android 2.3.5

Changelist: N/A

Build date: Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000

Product Code: THR

PDA: S5830JPKS2

CSC: S5830OJPKS2

MODEM: S5830XWKS2

DOWNLOAD: Terafile